Tysdag og onsdag er snøskredfaren på orange nivå i Indre Sogn viser varsom.no.