– Berre tull at lærar er eit kvinneyrke, seier ministeren. Håkon (23) skal rekruttera fleire mannlege lærarar

– Me skal reisa rundt å promotera grunnskuleutdanninga for 1.-7.- trinn til gutar, seier Håkon Eide (23).