Berga synkande båt med fiskestang – etterlyser eigaren

– Båten kom med ei fela fart hit over fjorden.