Ber fylkeskommunane prioritere lagseigde anlegg ved tildeling av spelemidlar