KLARE FOR BERGING: Har du ein skorfast sau, kan du kontakta denne gjengen: Jon Arne Kvåle, Jo Risløv, Asbjørn Myrkaskog, Eirik Tistel, Sander Buene, Steinar Wold, Marius Tistel og Morten Dale.
Gunnar Kleven

Beitelag riggar seg for proff saueberging

– Utfordringa med å ta laus skorfaste sauer er ingen ufarleg jobb, seier Jon Arne Kvåle – glad for at seks vikjer kursa seg i eitt av bratthenga på høgdegarden Grønsberg.
Publisert