Bærprodusentar med uromelding- fryktar stor smittefare

Fem produsentar i landets største bringebærkommune tenkjer på smittefaren som følgjer det store talet med sesongarbeidarar som er venta.