Balestrand gav opp, Leikanger held fram

Dei to nyinnflytte soknene i Sogndal kommune går kvar sin veg med kyrkjelydsblada sine.