Avskilting, bruksforbod og tre førarar vart melde til politiet

Mange køyretøy var innom kontrollen på Håbakken.