Gå til sidens hovedinnhold

Avlyser skriftleg eksamen

Dei skriftlege eksamenane på ungdomsskular og vidaregåande skular i vår blir avlyste.

Skriftlege eksamenar og mange munnlege eksamenar på ungdomsskulen og vidaregåande skule blir avlyst denne våren på grunn av smittesituasjonen.

Det opplyser Kunnskapsdepartementet måndag.

– Vi skulle veldig gjerne ha gjennomført alle eksamenar som planlagt. Det har vore til dels svært ulikt tilbod om opplæring for elevane dette skuleåret, noko som gir eit ulikt vurderingsgrunnlag. Ein felles og lik skriftleg eksamen er derfor ikkje lenger ei eigna prøving av kva elevane har lært, seier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Munnleg eksamen blir gjennomført for avgangselevane i 10. klasse og VG3. Alle privatistar får òg gjennomføre eksamen, fordi dei ikkje har andre vurderingsgrunnlag. Andre elevar med behov for å gjennomføre eksamen for å få vitnemål eller fag- og sveinebrev, og dessutan elevane med rett til ny, utsett og særskild eksamen, får òg gjennomføre eksamen som normalt.

Alle munnleg-praktiske og praktiske eksamenar blir avlyste. Melby seier avlysingane har vore gjenstand for nøye vurderingar, der ein har lytta til mange innspel både for og imot avlysing.

Kommentarer til denne saken