Avlyser konkurransen om storstila tunneloppgradering: – Prosjektet må lysast ut på nytt

Konkurransen om oppgraderinga av Steiggje-, Finnsås- og Kolnostunnelen må avlysast, og prosjektet lysast ut på nytt.