Avgangselevane forstår godt at dei må stengja skulen, men fryktar for konsekvensane

– Me må ta det som det kjem og gjera det beste ut av det.