Aurland Ressursutvikling skaper store verdiar. No vil kontrollutvalet sikra at dei også kjem kommunen til gode

Kontrollutvalet i Aurland vil sikra at verdiane i Aurland Ressursutvikling (ARU) også kjem kommunen til gode.