NVE melder om stor snøskredfare, faregrad 4, for varslingsområde Jotunheimen, frå søndag 16. januar.

Varsom.no melder om at kraftig vindauke vil føra til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløysast både naturleg og av skiløpar. Unngå alt skredterreng.

For Indre Fjordane og Indre Sogn aukar skredfaren til betydeleg, faregrad 4, på søndag.