Arvingane tapte klagesaka om frådeling av stølsrett

Fylkesmannen tek ikkje klagen frå arvingane etter John Thune sitt dødsbu til følgje.