Arve Bjørn (51) fekk ikkje bruka kort og trekkspel slik han ville i sommar – i staden tok han beina fatt

Gamaldansfestivalar og bridgekonkurransar vart avlyste i sommar. Då fekk Arve Bjørn Røneid (51) i Gaupne god tid til ein annan favorittaktivitet.