Arve (45) bur seg på at årets sesong av "Der ingen skulle tru" ikkje blir heilt som planlagd

Produksjonen av "Der ingen skulle tru at nokon kunne bu" blir råka av situasjonen rundt koronaviruset.