Fakta om avisa

Har du eit tips til oss i redaksjonen? Veit du om noko du tykkjer vi burde skrive om? Send oss eit tips - ingen tips er for små!

Vi vernar kjeldene våre og behandlar tipsa konfidensielt. For å kunne bli honorert er det fint om du fyller ut adresseopplysningane dine nedanfor.

Ring tipstelefonen til Sogn Avis på 990 82 381 eller 57 65 60 00.

Du kan også sende ein epost til redaksjon@sognavis.no eller skriv inn tipset her:

(skjema)