Laussal

Her kan du logga inn for å registrera laussalgsreturen: 

http://sognavis-ls.funn.no/

 

Du loggar inn med kundenummeret, og telefonnummeret.  

Hugs at returen må vera registrert seinast den 5. i påfølgjande månad. 

 

Er du tom for konvoluttar og returblokker, så send ein e-post til abonnement@sognavis.no, så sender me påfyll til deg.