Abonnementsvilkår

 

Som abonnent på Sogn Avis har du tilgang på alt vårt innhald i elektronisk utgåve (eAvis) og på vår nettavis uavhengig av kva type abonnement du har valgt. Nokre abonnement inkluderer også levering av papiravis. Du får også tilgang til vårt elektroniske arkiv. For å få tilgang til alt innhald digitalt frå Sogn Avis må du registrera deg som digital brukar på sognavis.no. Du gjer det ved å fylle inn dine personlige opplysninger og velgje ditt brukarnavn og passord.
Gjennom Sogn Avis si Mi side kan du administrera abonnementet ditt.

Vilkåra gjelde for både privat- og bedriftskunder. Transaksjonen vert gjort med:
AS Sogningen/Sogns Avis
Postboks 3, 6863 Leikanger

Tlf 57 65 60 00
Foretaksreg: NO 916 06 9812 MVA E-post:
abonnement@sognavis.no www.sognavis.no

Bankkontonummer abonnement: 3781.07.00514

Abonnement

Abonnementet vert betalt forskotsvis og er aktivt inntil det vert sagt opp. Ved slutten av en abonnementsperiode vil abonnementet automatisk bli forlenga med ein periode med tilsvarande lengde som den forrige.
Abonnementet skal betalast i henhold til forfallsdatoen på fakturaen. Ved for sein betaling vert det lagt til den til einkvar tid gjeldande lovbestemte forsinkelsesrenta.
Ved oppseiing går abonnementet ut perioden du har betalt for, men blir ikke fornya. Resterande beløp vert ikkje refundert. Ved oppseiing av abonnement med bindingstid vert det tillagt eit sluttoppgjer for den 
perioden du har oppnådd en prisfordel, tilsvarende den rabatten som er gitt på eit abonnement utan bindingstid.

Ved manglande betaling vert avisleveringa og den digitale tilgangen stoppa, og me fakturerer restnota for levert periode.

Du kan velgja å stoppe papiravisleveringa i en periode utan at det påverkar abonnementsprisen eller ditt digitale abonnement.

Kampanjar kan berre nyttast av abonnentar/husstandar som har vore passive i minimum 3 månader. 

Angrerettlova gjeld.

Abonnementet kan seiast opp når som helst, men vert ikkje stoppa før førehandsbetalt periode er ute. Abonnementet kan seiast opp pr e-post til abonnement@sognavis.no, eller ved å ringe tlf 57656000 

 

 

Prisar

Abonnementsprisen er lik, uavhengig om det er betalt pr månad eller heilår. Levering i Norge er gratis. For levering av papiravis i utlandet bereknar me Postens portotillegg.

Ynskjer du faktura i posten kjem det eit gebyr på kr 50,- pr faktura. Ved betaling med Avtalegiro, E-faktura eller kredittkort vert det ingen gebyr. Opprettelse av AvtaleGiro gjer du i nettbanken din. E-faktura/Avtalegiro som ikkje vert betalt innan fristen, får purring med eit administrasjonsgebyr på papir.
Sogn Avis har rett til å endre prisen på det løpande abonnementet når som helst. Dei nye prisane vert kunngjort i avisa og på nettsida, seinast 14 dager før dei vert gjeldande.

Dersom innbetaling ikke skjer, har Sogn Avis rett til å stenga tilgangen og stoppe avisleveringen med umiddelbar virkning.

Levering
I dei områda avisa blir levert med Sogn Avis sine eigne distributørar, har me som mål, men ingen garanti for, å levere papiravisen seinest kl. 09.00 på utgivingsdagen.  For øvrige områder gjeld leveringstidene til Posten eller andre samarbeidspartnarar.
eAvisa er tilgjengeleg fra kl. 23.00 dagen før utgiving. Enkelte sider kan unntaksvis avvika frå den trykte versjonen. Temabilag vil berre være tilgjengelig dersom dei er utgitt av Sogn Avis. Innstikk med andre utgivarar vil soleis ikke vera tilgjengelig.
Dersom levering vert hindra av langvarige tekniske problemer, streikar, lockout eller force majeure av meir enn to dagers varigheit, vert dette godtgjort med tilsvarende forlenging av abonnementet. Dersom årsaken til manglende tilgang er knytta til brukaren sin egen internettilgang eller problem med brukaren sitt datautstyr/software, vert det ikkje godtgjort.

Ved endring av leveringsadresse må Sogn Avis kontaktast seinast tre virkedagar før endringa skal tre i kraft. 
I feriar tilbyr me gratis flytting av avisa til leveringsstad i Norge. Papiravisa kan omadresseres i inntil 8 veker eller me kan oppbevare avisene for henting hjå Sogn Avis. Du kan sjølv registrere endringa di på nettsida
miside.sognavis.no

Rettigheiter
Som abonnent på Sogn Avis har du tilgang til alt materiale, herunder tekstar, artiklar, nyhende, foto og video, grafikk og anna som er publisert av Sogn Avis. Du kan laste ned og/eller skrive ut ein enkel kopi av materialet kun til ditt eige bruk. Avfotografering, nedlasting eller kopiering med sikte på gjenbruk er ikke tillete.

Familieabonnement
Den juridiske eigaren av abonnementet er den som har teikna det. Abonnenten kan gi digital tilgang til 1 annan person i sin husstand. Administrasjon av dette gjer ein under Mi Side på sognavis.no. Brukernavn og passord til Sogn Avis sine digitale tenester må ikke delast med andre enn medlemmar av abonnenten sin husstand og opphalds- adresse. Dersom abonnenten deler brukernavn og passord med andre, eller på annen måte misbrukar Sogn Avis sine tjenester, har Sogn Avis rett til straks å stenga abonnenten sin tilgang til desse tenestene og stoppa avisleveringa utan refusjon av innbetalt abonnementsbetaling.

Endring av vilkår
Abonnementsvilkårene kan bli endra, og dei til einkvar tid gjeldande vilkår er oppdatert på www.sognavis.no

Aksept av vilkår
Ved godkjenning av vilkår, gir du oss samtidig tillatelse til å kommunisere med deg pr epost og mobiltelefon.

page3image14312