Ikkje fått avisa?

Har du ikkje fått avisa i postkassen din, kan du gå inn på Mi side å registrera klagen der. 

Du kan og sende ein e-post til abonnement@sognavis.no, eller ringe oss på tlf: 57656000