Sanner til Sogn

Skal besøkja fleire verksemder.

Publisert 27.01.2015 kl. 18.51. Oppdatert kl. 19.57.

Kommunalministeren vitjar Gaupne 2.februar.

Der skal Sanner først besøkja verksemda NTP, saman med mellom anna ordførar Ivar Kvalen og næringssjef Olav Grov.

NTP står framfor ei nytt stort utviklingsprosjekt. Tom Dyrdal vil gje statsråden både omvising og orientering om NTP sin suksess og utviklingsplanar.

Datalagring

Etter det går turen vidare til verksemder som er litt ferskare i marknaden enn NTP. Digital Etikett, Massiv Lust og Blufjords der Edvin Brun skal snakka om datalagring og grøn energi som framtidsnæring.


Les meir om: Siste Nytt Nyhende Luster