No kan du bestemme

Kven bør bli A°rets nynorskbrukar 2015?

Publisert 16.01.2015 kl. 15.46. Oppdatert kl. 15.48.

Nynorsk kultursentrum bed om framlegg til kven som bør fa° prisen «A°rets nynorskbrukar 2015».

Fremste prisen

Til no har styre og tilsette i Nynorsk kultursentrum teke seg av dette, men fra° i a°r kan kven som helst føresla° kandidatar – Dette er den fremste nynorskprisen og ein av dei fa° som dekkjer alle samfunnsomra°de, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum.

Fristen for a° føresla° kandidatar er sett til onsdag 10. februar. Styret i Nynorsk kultursentrum tek si avgjerd fa° veker seinare. Prisen er pa° 100 000 kr og blir kvart a°r delt ut ved opninga av Dei nynorske festspela.

Føredøme

– Vi har ei god liste med kandidatar fra° a°r til a°r, men ein sa° viktig pris bør fleire fa° ta del i ved a° fremje kandidatar med korte grunngivingar, seier Grepstad. Først og fremst er dette ein pris for viktig innsats dei siste a°ra. – Mange bør prisast for innsatsen sin over lang tid, men Nynorsk kultursentrum vil med denne prisen framheve det som skjer her og no, pa° ulike samfunnsomra°de, seier Grepstad, i ei pressemelding.

Prisen «A°rets nynorskbrukar» blir tildelt personar eller institusjonar som har synt evne til a° bryte med spra°klege og kulturelle konvensjonar om bruk av nynorsk, som gjennom sitt føredøme eller praktiske arbeid gjer det lettare a° vere nynorskbrukar, eller som skaper større allmenn forsta°ing for nynorsk.

 


Les meir om: Siste Nytt Leikanger