Arne Johannessen: – Lovar å sikra lov og orden

Også politiet tek sine forholdsreglar i samanheng med korona-krisa, men Arne Johannessen er klar på at beredskapen er like god som før.