Vegtrafikksentralen vest melder laurdag klokka 16.15 at fylkesveg 53 Årdal – Tyin er stengd til om lag klokka 18 på grunn av oppryddingsarbeid.