Sidan torsdag har fv. 53 Årdal-Tyin vore heilt stengd ved Ljotelitunnelen etter at det kom ned steinblokker under fjellreinsking.

Det har pågått oppryddingsarbeid etter det, med stadige endringar i utsiktene til opning.

Fredag har ein geolog vore på staden for å vurdera situasjonen, og konklusjonen er at vegen vil vera stengd i helga.

Det vil bli gjort ei ny vurdering om vegen kan opna klokka 12 måndag.