Årdal fryktar for lensmannskontoret – Lærdal føreslegen som base og oppmøtestad

Formannskapet i Årdal kommune meiner at bruk av lærdalskontoret som oppmøtestad og hovudbase for politiet i Aurland, Lærdal og Årdal, kan vera med på å undergrava kontoret i Årdal.