Årdal får reklamera med Jotunheimen – Me har store forventningar

Den nye statusen som nasjonalparkkommune skal nyttast til fulle.