Arbeidet kan stoppa opp: – Me lever stort sett i bilen

Halvparten av arbeidsstyrken hamna i karantene. Uvisst om prosjektet kan halda fram