Her er ei fersk oversikt frå Statens vegvesen:

R13: Storehaugtunnelen i Vik

Vegarbeid mellom klokka 07.00 og 19.00 måndag-torsdag. Stengt i periodar på inntil 30 minutt.

Riksveg 13: Hella-Leikanger

Vegarbeid mellom klokka 07.00 og 18.00 måndag, tysdag og onsdag. Torsdag mellom 07.00 og 15.00. Vegen kan bli stengd i inntil 15 minutt.

Rv 13: Bondeviki-Fardal i Sogndal

Vegarbeid frå måndag til onsdag klokka 07.00-19.00, og torsdag 07.00-16.00. Stengd inntil 15 minutt ved sprenging. Lysregulering heile døgnet.

Riksveg 5: Fjærlandstunnelen

Vegarbeid i eitt køyrefelt, mellom klokka 06.00 og 20.00 måndag- torsdag. Manuell dirigering med ledebil. Ventetid på inntil 30 minutt.

Riksveg 5, Sogndal: Kryss mellom riksveg 5 og Dalavegen

Vegarbeid mellom 07.00 og 21.00 måndag-fredag.

Riksveg 5, Sogndal: Amlatunnelen

Vegarbeid mellom klokka 08.00 og 1800 måndag-torsdag. Manuell dirigering. Kolonnekøyring med ledebil. Avgangstid for kolonne er åtte minutt før vanleg ferjeavgang.

E16: Lærdal

Seltatunnelen- Borgundstunnelen

Vegarbeid, vegen er stengd mellom 20.00 og 06.00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og laurdag. Dirigering via fylkesveg 630. MOT VEST: 20.15, 21.00, 21.40, 22.20, 23.00, 23.40, 00.20, 01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.00. MOT AUST: 20.40, 21.20, 22.00, 22.40: 23.20, 00.00, 00.40, 01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40, 05.20.

Fylkesveg 630 i Lærdal: Seltun (kryss) i - 630 Borgund (kryss) i Lærdal.

Vegarbeid. Vegen er stengd for køyretøy som er over 4,4 meter høge, og bredde over tre meter.

Fylkesveg 5600: Valsviki i Vik

Vegarbeid mellom 08.00 og 19.00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag. Open for passering klokka 10.00, 12.00, 14.30-15.00 og 17.00. Fredag maks ventetid 30 minutt. Utrykningskøyretøy kan passera.

Fylkesveg 5625: Skjerdalsvegen i Aurland

Stengd på grunn av ras. Ny vurdering måndag kl 14.00.

Fylkesveg 5600: Arnafjord i Vik

Vegen er stengd gunna fare for steinskred/steinsprang. Ny vurdering innan måndag klokka 0900.

Fylkesveg 5641: Veitastrondvegen i Luster

Stengd på grunn av uvêr. Ny vurdering måndag klokka 09.00.