RV 13 Stedjebergtunnelen i Sogndal

Vegarbeid mellom 20:00 og 06:00 onsdag, torsdag og fredag. Manuell dirigering.

R5 Fodnestunnelen i Lærdal

Vegarbeid mellom 07:30 og 15:00 torsdag. Manuell dirigering.

Rv13 Hella ferjekai

Grunna arbeid på Hella ferjekai vil det bli tre forseinkingar i framkomsten kvar dag. Dette gjeld avgangane Vangsnes- Hella 07:35, Hella- Dragsvik klokka 07:55 og Vangsnes- Hella 20:25.

Rv13 Storhaugtunnelen i Vik

Vegarbeid. Manuell dirigering. Vent på ledebil

Ev 16 Seltatunnelen i Lærdal – Ev 16 Borgundstunnelen

Vegarbeid mellom 20:00- 06:00 måndag til onsdag. Torsdag mellom 20:00- 03:00. Manuell dirigering på staden. Ventetid opp mot 45 minutt.

E16 Borgundstunnelen i Lærdal

Vegarbeid. Manuell dirigering.

RV 5 Kaupangerskogen i Sogndal- RV 5 Vekti i Sogndal

Vegarbeid mellom 07:00- 18:00 måndag- torsdag. Vegen kan bli stengt i om lag 15 minutt på grunn av sprengingsarbeid.

Rv5 Amlatunnelen i Sogndal

Vegarbeid mellom 07:30- 17:30 måndag, tysdag, onsdag. Torsdag mellom 07:00- 15:00. Manuell dirigering på staden. Kolonnen går 10 minutt før ferjeavgang.

RV 5 Støylsnestunnelen

Vegarbeid. Manuell dirigering. Mellom 06:00- 20:00 vert det stengingar på inntil 30 minutt. Frå 20:00- 23:00 vert det stengt inntil ein time. Frå 23:00- 06:00 vert det stengingar inntil to timar. På natt er det gjennomkøyring frå Kjøsnes klokka 23:30, 01:30, 02:30, 04:30 og 05:30. Frå Lundebotn kl. 00:00, 02:00, 03:00, 05:00 og 06:00.

RV 5 Sogndal, Dalavegen

Vegarbeid mellom 07:00- 21:00 måndag- fredag. Fartsgrense 30 km/t

RV 13 Bondeviki i Sogndal- Fardal

Vegarbeid. Steng inntil 15 minutt ved sprenging måndag til onsdag 07:00-19:00. Torsdag 07:00 – 16:00 Lysregulering heile døgnet.

Fv 5600 Eitreneset i Vik – Fv 5600 Flåsteinen i Vik

Vegarbeid mellom 07:00- 19:00 måndag, tysdag og onsdag. Torsdag mellom 07:00- 15:00. Opningsperiodar 11:30- 12:00 og 15:15-15:45. Gjennomkøyring kl. 18:00.

F5633 Seimsdalstunnelen i Årdal

Vegarbeid. Vegen er stengt i korte periodar. Ope kvar heile og halve time mellom 18:00- 21:00. Mellom 21:00- 22:00 er tunnelen stengt, men opnar att mellom 22:00- 22:15. Kortvarig opning for mellom 22:15- 06:00 er tunnelen stengt, men med gjennomkøyring 23:15 og 00:15.