Aprilprøvinga stod for døra då Rita måtte stengja systova og hengja bort 15–20 nesten ferdige bunader

– Alle får bunadene sine, forsikrar Rita Navarsete, som måtte stengja systova si av smittevernomsyn kort tid innan 15–20 bunader var klare for avhenting.