Ung

Kåra finaste ordet

Då er det klart: Trebjødn, eller Trebjønn som dei seier i Jostedalen, er det finaste dialektordet i Luster.

Prisvinnarar inviterte til slottet

I 2010 vitja dronning Sonja skulen for å dela ut pris. Neste veke er representantar frå Kaupanger skule inviterte på genvisitt på slottet og deltaking på konferanse i Oslo.

Vil etablera venskapsklassar

Fredag set to lærarar og ein rektor frå Lærdal seg på flyet med kurs for Palestina og Jeriko. Målet er å etablera venskapsklassar.

20 born utan plass

Folkevalde og foreldre uroar seg over mangel på barnehageplassar i Årdal, der 20 born står utan plass.

Mathias klar for semifinale

Bjarne Brøndbo blei blank i augo første gong han såg Mathias Nondal Lereim opptre. No er sogndølen klar for semifinale i Norske Talenter.

Kulturblogg i ny drakt

Sogn og Fjordane fylkeskommune relanserer no kulturbloggen og ønskjer gjestebloggarar velkomne.