Ung

Elevar frå to skular står bak matkurs

4H Sogn og Fjordane har fått 110.000 kroner frå Miljødirektoratet til Barnas Matfestival under lokalmatfestivalen Matamål. Dette banar vegen for eit samarbeid med Sogndal vidaregåande skule og Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Solvei fekk Draumestipend

Solvei Uglum Krogstad frå Sogndal er ein av hundre utvalde som får 10.000 kroner kvar av Draumestipendet 2015.

Betre sidemålsopplæring i Bergen

- Opposisjonen i Bergen bystyre tek no eit steg for at Bergen kan bli ein hovudstad for heile Vestlandet, for både bokmålsbrukarar og nynorskbrukarar, seier leiar i Noregs Mållag, Marit Aakre Tennø.

Maks uflaks for Amanda

Avslutninga på russefeiringa gjekk ikkje heilt etter planen for Amanda Heggestad Pettersen (18).