Samferdsle

5.000 utan belte

23.000 busspassasjerar blei kontrollerte i ein landsdekkjande kontroll av beltebruk i buss. 5.000 passasjerar hadde ikkje belte.

Krev forsering av rassikring

Åshild Kjelsnes, fylkesordførar og leiar i Nasjonal rassikringsgruppe krev eit snarleg møte med samferdsleministaren.

Ryddar opp

Oppryddingsarbeidet på riksveg 13 over Vikafjellet er no i gang.

Høgre går for Hemsedal

Sogn og Fjordane Høgre støttar Rv 52 Hemsedal med forlenging på Rv5 som hovudtrase for aust-vestsamband.

Brøytesjåfør fanga i skred

Hjullastaren hadde få sjansar til å stå imot det fire meter høge skredet på Vikafjellet. Inni maskina sat sjåføren.