Lærdal

Alle bles grønt

Samtlege kontrollerte bles grønt i ein promillekontroll på Håbakken natt til onsdag.

Stryper kostnadene til omsorgsbustader

Politikarane i Lærdal skal torsdag ta stilling til at den brutto kostnaden for prosjekt omsorgsbustader er redusert frå 83 millionar kroner til 70,8 millionar.

Oppmoda til samanslåing

Lærdal, Aurland og Årdal bør setja i gang eit arbeid med sikte på samanslåing av dei tre kommunane.

Helse heilt på nett

Ny og betre teknologi gjer sitt til at legevaktsentralen no er heilt på nett med resten av naudetatane.

Preikestol på plass til jul

Magekjensla til Hans Hagheim sa rett. Eit stort fleirtal røysta for at preikestolen skal inn att i Tønjum kyrkje.

Soknemøte om preikestolen

Soknemøtet i Tønjum kyrkje i Lærdal søndag skal ta stilling til om preikestolen skal inn att i kyrkja.