Lærdal

Aukar oppsynet med 700 salteplassar

Etter at to lam har sett seg fast i to av dei nesten 700 grindane som er sett opp for å skjerma saltplassane for sau i Nordfjella skal Mattilsynet no auka tilsynet med desse grindane.

Elleve sjåførar melde til politiet

Totalt elleve sjåførar vert melde til politiet etter Statens vegvesen sine kontrollar på Håbakken i Lærdal frå fredag kveld til søndag kveld.