Luster

Fall stygt i VM

Sarah Fiskaa Haugen er letta over at det stygge fallet i VM ikkje enda med alvorleg skade.

Hentar stamvegstøtte

Den nye stamvegstrategien frå Gol til Jølster skal på Sogn regionråd sitt bord 26. februar.

Vil finkjemma toppen

Forfattar Arne Larsen gjev ikkje opp trua på at ein nordmann var først oppe på toppen av Store Skagastølstid.

Uttekne til VM

To Telemark-køyarar frå Sogn skal forsvara dei norske fargane under VM i USA i slutten av månaden.

No er skulen kommunal

Luster kommune tok i går over den fylkeskommunale eigedomsmassen etter Luster vidaregåande skule.