Luster

Betydeleg fare for skred

Unngå leområde der det har samla seg fokksnø, er rådet frå NVE, som melder om betydeleg snøskredfare i Sogn fredag.

Felles mønstring

Sviktande påmelding gjer at Sogndal, Leikanger og Luster går saman om felles kulturmønstring for ungdom i år.