Luster

Populær ordførar

Ivar Kvalen frå Luster vart nummer to på lista over dei mest populære ordførarane i landet.

Hestaskår får kulturminnemerke

Husmannsplassen Hestaskår får Kulturminnefondet sin plakett for godt arbeid med å setja i stand og vern gjennom bruk av den unike husmannsplassen.

Vil ha mangfald

Karita Nes frå Luster Ap vil ha fleire profilar i politikken.

Ventetid på vegen

Trafikantar på fylkesveg 55 i Luster må rekna med ventid grunna rassikring utover hausten.

Nøgd med Kvalen

Stine Sandvik stiller til val som 4. kandidat for Høgre i Luster.