Luster

Ny sjef, same smak

Gudny Alme overlèt styringa av Lustrabui til dottera Eva. Men det blir neppe andre bollar av den grunn.

Her blir det fart om eitt år

Ordførar Ivar Kvalen i Luster trur den første aktiviteten på den planlagde crossbana kan skje alt i løpet av neste år.

Tok feil bil

Politiet fekk melding om tjuveri, men ante kva som hadde skjedd.

Ventar 500 deltakarar

Jostedal spel- og dansarlag og Gamlebanken Spelemannslag er vertskap når 500 deltakarar skal slå seg laus med spel og dans i Gaupne i august.

Vinterfjellet vaknar

Når Anders Fortun startar trakkemaskina er det eit sikkert vårteikn på Sognefjellet.