Luster

Sauesankar sendt til Førde

15.20 melder politiet at den skadde mannen er komen ombord i luftambulansen, og han at han vert flydd direkte til sjukehuset i Førde.

Mistanke om promille

Ein bilførar bles for høge verdiar eter ein promillekontroll i Luster torsdag kveld.

Populær ordførar

Ivar Kvalen frå Luster vart nummer to på lista over dei mest populære ordførarane i landet.

Hestaskår får kulturminnemerke

Husmannsplassen Hestaskår får Kulturminnefondet sin plakett for godt arbeid med å setja i stand og vern gjennom bruk av den unike husmannsplassen.

Vil ha mangfald

Karita Nes frå Luster Ap vil ha fleire profilar i politikken.

Ventetid på vegen

Trafikantar på fylkesveg 55 i Luster må rekna med ventid grunna rassikring utover hausten.