Luster

Enorm gjevarglede

– Det har vore ein eventyrleg respons og det med sogningane i førarsetet.

Kåra finaste ordet

Då er det klart: Trebjødn, eller Trebjønn som dei seier i Jostedalen, er det finaste dialektordet i Luster.

Breturistar toppar skadestatistikken

– Nigardsbreen leverer ei heil rekkje skadar gjennom sesongen. Turistar kjem med manglande kompetanse om norsk natur og får skader i handledd og anklar.