Leikanger

Fryktar B-lag

Fire av ti heilt ledige i fylket har innvandrarbakgrunn.