Leikanger

Lytta til ungdomen

Hovudutval for opplæring vedtok onsdag å skjerma miljø-koordinatorstillinga på alle vidaregåande skular i fylket.

Førebur pangopning

Med om lag 700 skyttarar representert frå heile landet har mai-skytehelga i Indre Sogn vakse seg til det største frittståande skytestemnet i landet.