Leikanger

På Dalen er hesteskokasting det nye store

Etter kvart som det har blitt mange spreke pensjonistar på Dalenfeltet, og grendefotballen har sett sine beste dagar, er det hesteskokasting som får engasjementet på grasrota til å bløma.

Gir garanti til Syril

Leikanger kommunestyre har samrøystes vedteke vedteke at kommunen skal stilla med simpel garanti for Syril med inntil 4,5 millionar kroner i samband med opptak av lån til finansiering av det nye friidrettsanlegget på Syril stadion.

Gard (17) jaktar fotballdraumen i Bodø

Gard Grinde (17) har som mange andre spelt fotball sidan han var liten. På den tida hadde han ingen ønske om å verta proff, men i 11-års alderen vaks interessa seg større.