Leikanger

Noah (16): - Me må skjerpa oss!

Noah Selch Thuestad (16) fryktar for framtida om folk ikkje sperrar opp augo. Klimakrisa er meir reell enn nokon gong, og Noah meiner alle burde gjera sitt beste for å hjelpa miljøet - og det byrjar me kunnskap.

Manglar veterinærar i Sogn: - Er svært uroa

Det er bruk for tre nye veterinærar ved nyttår i dei to vaktdistrikta i Sogn. To i Årdal, Lærdal og Aurland (ÅLA) og ein vikar i vaktdistriktet Luster, Sogndal og Leikanger.

Fryktar at Sp-kutt råkar arbeidsplassar på Leikanger

Tore Storehaug (KrF) er uroa for at Sp sitt alternative budsjett kan råka arbeidsplassar i distrikta. - Me kuttar i byråkratiet til fordel for andre føremål, og ein må sjå det totale biletet, svarar Sigbjørn Gjelsvik (Sp).