Fjellsport

Siktar mot dei sju høgste

Eventyrar Jarle Mundal (45) siktar høgt når han no vil klatra til topps på dei høgaste fjelltoppane i alle sju verdas kontinent.

Fyrste gong åleine ned bakken

sogndal: Fjellsport-festivalen er ikkje berre ein arena for laussnøhungrige toppturentusiastar i vaksen alder. Det er også ein plass for dei aller minste.

- Skianlegga i Sogn kjem best ut

Forskarar har sett på korleis klimaendringar kan slå ut for skianlegga. Funna vart lagde fram på eit seminar under Fjellsportfestivalen.

Skipatruljane er på plass att

Skipatruljane er tilbake i Hodlekve og Heggmyrane kvar helg fram til påske. Ein patrulje som har blitt godt motteken av brukarane av anlegga.