Fjellsport

Skipatruljane er på plass att

Skipatruljane er tilbake i Hodlekve og Heggmyrane kvar helg fram til påske. Ein patrulje som har blitt godt motteken av brukarane av anlegga.