Fjellsport

Ho likar det bratt og brutalt

Ho er ikkje redd for å pressa kroppen sin til det ytste. - Det har kosta, men eg elskar det eg driv med, seier Malene Blikken Haukøy.

Islendingar i Luster

Ferdafélaget på Island fyller 90 år. Det feira dei med tur til Fuglesteg og Soleitind.

Høgt, langt og varmt

55 kilometer, 3.000 høgdemeter og 30 varmegrader var ikkje nok for å stoppa Malene Blikken Haukøy (26).

Lokalheltar og verdstoppen samla

Trass i dårleg vêr fekk lokalheltane i telemarksving avslutta sesongen med full fart og skileik då Sognefjordrennet gjekk av stabelen i Leikanger i helga.

Fartsfylt jubilant

Ikkje overraskande var Arthur Brynjulfsen kjappast ned i årets utgåve av Heggmyri Rett Ned, medan Monica Stedje var raskast av damene.

Siktar mot dei sju høgste

Eventyrar Jarle Mundal (45) siktar høgt når han no vil klatra til topps på dei høgaste fjelltoppane i alle sju verdas kontinent.

Fyrste gong åleine ned bakken

sogndal: Fjellsport-festivalen er ikkje berre ein arena for laussnøhungrige toppturentusiastar i vaksen alder. Det er også ein plass for dei aller minste.

- Skianlegga i Sogn kjem best ut

Forskarar har sett på korleis klimaendringar kan slå ut for skianlegga. Funna vart lagde fram på eit seminar under Fjellsportfestivalen.

Skipatruljane er på plass att

Skipatruljane er tilbake i Hodlekve og Heggmyrane kvar helg fram til påske. Ein patrulje som har blitt godt motteken av brukarane av anlegga.