Aurland

Overkøyrde rådmannen

Eit samla kommunestyre vende ryggen til rådmannens skepsis i saka om mellombels bruløysing.

Arbeid i tunnelar

Vegvesenet melder om vedlikehaldsarbeid i fleire tunnelar i Sogn i dag.