Aurland

Aukar oppsynet med 700 salteplassar

Etter at to lam har sett seg fast i to av dei nesten 700 grindane som er sett opp for å skjerma saltplassane for sau i Nordfjella skal Mattilsynet no auka tilsynet med desse grindane.

Mattilsynet: - Me forstår at mange er sinte

To lam sette seg nyleg fast i grindane som er sette opp rundt saltsteinar for å hindra smitte av skrantesjuke. No melder Mattilsynet at dei vil jobba for å hindra fleire slike tilfelle.