Aurland

Manglar veterinærar i Sogn: - Er svært uroa

Det er bruk for tre nye veterinærar ved nyttår i dei to vaktdistrikta i Sogn. To i Årdal, Lærdal og Aurland (ÅLA) og ein vikar i vaktdistriktet Luster, Sogndal og Leikanger.