Notis

Gjev tilskot til bokbyen

Sogndal kommune gjev samla eit ekstraordinært driftstilskot for 2018 og 2019 på kr. 226 000 til Den norske bokbyen.

Sognahallen får millionlån

Venstre og Frp protesterte, men det politiske fleirtalet i Sogndal sa ja til å gje Sognahallen eit lån på 13 millionar kroner som forskot på tippemidlar.

Auka snøskredfare

Faren for snøskred aukar tysdag frå moderat til betydeleg i Jotunheimen og Hallingdal.